1. Vilken information samlar vi in och vad gör vi med den?

När du registrerar dig som student eller prenumerant (”elev”) på vår webbplats eller relaterade kurser, samlar vi in den personliga information du ger oss, såsom ditt namn och din e-postadress som en del av anmälningsprocessen. Vi värnar om om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (exempelvis skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Informationen sparas i 24 månader. 

Ansvarig för de personuppgifter vi lagrar är Friskare Fysik Skåne AB. Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta: shirin@friskarefysik.se

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/

De personuppgifter vi samlar in är; namn, kontaktuppgifter, förlossningsdatum, din kommunikation med oss.


Dina rättigheter: 

Rätt till tillgång. Vill du veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter.


Rätt till rättelse. Du kan begära att dina uppgifter rättas ifall de är felaktiga.


Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter ifall exempelvis uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in, du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre, du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål, eller att personuppgifterna behandlas på olagligt sätt. Tänk på att vi kan neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera personuppgifter, ex bokförings- och skattelagstiftning.


Rätt till begränsning. En begränsning kan göra exempelvis om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta, om du bestrider att vi raderar dina uppgifter (om du skulle behöva uppgifterna vi har om did för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk), du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera våra berättigade intressen. 


Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att tacka nej till direktmaknadsföring.


E-postmarknadsföring: vi kan skicka e-postmeddelanden om vår webbplats och relaterade kurser, registrering, kursinnehåll, ditt kursförlopp eller andra uppdateringar. Vi kan också använda din e-post för att informera dig om kursändringar, undersöka dig om din användning eller samla in din åsikt.

Om vi ber om din personliga information av sekundär anledning, som marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.

Hur drar jag tillbaka mitt samtycke?

Om du ändrar dig kan du återkalla ditt samtycke när som helst genom att maila oss på shirin@friskarefysik.se

2. Thinkific

Vår kurs och webbplats hostas Thinkific Labs Inc. (“Thinkific”). De förser oss med onlinekursutvecklingsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter / tjänster till dig.

Dina data lagras via Thinkifics datalagring, databaser och den allmänna Thinkific-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

Betalning:

Om du köper på vår webbplats använder vi tredjeparts betalningsbehandlaren Stripe. Betalningar krypteras via PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Dina köptransaktionsdata lagras bara så länge som är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion.

Alla direktbetalningsportaler följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover.

PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation av vår webbplats och relaterade kurser och dess tjänsteleverantörer.

För mer insikt kan du också läsa Thinkifics användarvillkor här https://www.thinkific.com/resources/privacy-policy/ eller sekretesspolicy här https://www.thinkific.com/resources/terms-of -service /.

3. Tredjeparts tjänster

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som används av oss bara att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.

Vissa tredje parts tjänsteleverantörer, såsom betalningsportaler och andra betalningstransaktionsbehandlare, har dock sin egen integritetspolicy med avseende på den information som vi är skyldiga att ge dem för dina köprelaterade transaktioner.

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

När du lämnar vår kurswebbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation styrs du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Länkar

När du klickar på länkar på vår kurswebbplats kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis på andra webbplatser och uppmuntrar dig att läsa deras sekretesspolicyn.

4. Säkerhet

För att skydda din personliga information, vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte förloras, missbrukas, öppnas, avslöjas, ändras eller förstörs på fel sätt.

Om du förser oss med din kreditkortsinformation krypteras informationen med SSL (Secure Socket Layer Technology) och lagras med en AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100% säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade industristandarder.

Cookies

Vi samlar in cookies eller liknande spårningstekniker. Det betyder information som vår webbplats server överför till din dator. Denna information kan användas för att spåra din session på vår webbplats. Cookies kan också användas för att anpassa vårt webbplatsinnehåll för dig som individ. Om du använder en av de vanliga webbläsarna på Internet kan du ställa in din webbläsare så att den antingen meddelar dig när du får en cookie eller att neka cookie-åtkomst till din dator.

Vi använder cookies för att känna igen din enhet och ge dig en personlig upplevelse.

Vi använder också cookies för att tillskriva besök på våra webbplatser till tredjepartskällor och för att visa riktade annonser från Google, Facebook, Instagram och andra tredjepartsleverantörer.

Våra tredjepartsannonsörer använder cookies för att spåra dina tidigare besök på våra webbplatser och någon annanstans på Internet för att visa dig riktade annonser. För mer information om riktad eller beteendeannonsering, besök https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising.

Att välja bort: Du kan välja bort riktade annonser som visas via specifika tredjepartsleverantörer genom att besöka Digital Advertising Alliance's Opt-Out-sida.

Vi kan också använda automatiserade spårningsmetoder på våra webbplatser, i kommunikation med dig och i våra produkter och tjänster, för att mäta prestanda och engagemang.

Webbanalysverktyg

Vi kan använda webbanalysverktyg som är inbyggda i BUSINESS NAME-webbplatsen för att mäta och samla in anonym sessionsinformation.

5. Ålder för samtycke

Genom att använda den här webbplatsen försäkrar du att du är minst 18 år.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy, så se igenom den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om någon, vi använder och / eller avslöjar Det.

Om vår webbplats eller kurs förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

shirin@friskarefysik.se