Jag accepterar och förstår att denna plattform är skapad i utbildningsändamål, och kan inte ersätta sjukvård i de fall det behövs, och ansvarar inte för hur träning bedrivs och utförs av dig. Informationen och annat innehåll som tillhandahålls, är inte en ersättning för professionell medicinsk expertis eller behandling. De råd och den vägledning som finns på denna webbplats är generell och tar inte tillräcklig hänsyn till de individuella förhållanden som är specifika för varje kursdeltagare. Om du eller någon annan person har medicinsk oro bör du rådgöra med din vårdgivare eller söka annan professionell medicinsk behandling. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller dröjsmål med att söka det på grund av något som har läst på denna webbplats eller i något länkat material. Om du tror att du kan ha en medicinsk nödsituation, kontakta din läkare eller räddningstjänst omedelbart. 
Jag accepterar också att materialet på denna plattform endast får användas för privat bruk utan att spridas vidare.